Start

VÄLKOMMEN!

 

Hökerum-Öndarps Samfällighetsförening tillvaratar gemensamma intressen för 78 fastigheter med såväl fast- som fritidsboende utmed sjön Mogdens västra strand. Vi är en del av samhället Hökerum som ligger i Ulricehamns kommun i Västra Götaland.

VÅRT OMRÅDE

Föreningen omfattar helt eller delvis

 

Öndarpsvägen

Bäckvägen

Bergvägen

Strandvägen

Sjöslättsvägen

GEMENSKAP

Årliga trivseldagar infaller den 2:a lördagen i maj samt den 2:a lördagen i september.

Vi börjar klockan 10.00 och håller på tills vi är nöjda. Vid 14-tiden serveras korv med bröd och läsk/lättöl vid badplatsen.

Vi träffas även vid fisketävling och sommarfest med trubadur och grillning.

Senaste Nyhetsbrevet, nr 3. 25 April 2017

Föreningsmötet nu på lördag

På lördag den 29 april kl 10.00 har vi en extra föreningsstämma.

Mötet äger rum på församlingshemmet i Hökerum.

Som vi meddelat i kallelsen kommer vi att informera om nuvarande situation vad gäller ny detaljplan för vårt område och kommunalt VA samt ta beslut

om vi ska köpa marken i anknytning till en stor del av vårt område och därmed

skapa en ny samfällighet.

Vilket område som det gäller hittar du på startsidan av vår hemsida, mogden.se.

 

Under fliken Dokument på hemsidan kan du ta del av broschyren Gemensamhetsanläggning – info.

 

Beslut om markköpet sker genom röstning där följande gäller enligt stadgarna, som följer Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter:

 

- Beslut sker genom majoritetsbeslut

- Som medlem räknas person som äger hel eller del av fastighet i området

- Röstberättigad medlem har en röst oavsett om han/hon äger en eller flera fastigheter

- Röstning kan ske genom ombud. Ombud kan inte företräda mer än en medlem.

 

Grannsamverkan

Fortfarande planerar vi för en medlemsträff i samband med vårstädningen

den 13 maj för att påbörja Grannsamverkan i vårt område.

Vi har haft några besynnerliga besök i området som aktualiserar behovet av att

samverka för skydda våra fastigheter från ovälkomna besök. .

 

Höjd hastighet på våra vägar?

Vi har ännu inte fått något beslut om ändrad hastighet på vägarna. Återkommer

så snart vi vet vad som ska gälla.

 

Vårstädning

Påminner om vår traditionsenliga vårstädning andra lördagen i maj, vilket i år blir

den 13 maj kl 10.00.

Vi måste bl.a. elda den stora samlingen av grenar mm från vägrensningen i höstas.

Kanske måste vi även ändra på hastighetsskyltningen om Trafikverket och Polisen får

som dom vill.

 

 

 

 

 

 

** Ladda hem nyhetsbrev och protokoll från sidan "Dokument"

 

 

 
 

6 Feb 2017

Föreningen får en ny hemsida

 

Många olika saker är i görningen, bl.a. att föreningen får en ny hemsida! Här kan ni följa allt som händer angående vatten, stadsplanering, vägar, fiber osv.

Häng med! Anmäl er till nyhetsbrevet för att få information direkt!

6 Feb 2017

Förslagslåda på nätet

 

Den som har förbättringsförslag åt föreningen kan nu lämna dom även via kontaktsidan. Var inte blyga!

Copyright @ All rights reserved