Start

VÄLKOMMEN!

 

Hökerum-Öndarps Samfällighetsförening tillvaratar gemensamma intressen för 78 fastigheter med såväl fast- som fritidsboende utmed sjön Mogdens västra strand. Vi är en del av samhället Hökerum som ligger i Ulricehamns kommun i Västra Götaland.

VÅRT OMRÅDE

Föreningen omfattar helt eller delvis

 

Öndarpsvägen

Bäckvägen

Bergvägen

Strandvägen

Sjöslättsvägen

GEMENSKAP

Årliga trivseldagar infaller den 2:a lördagen i maj samt den 2:a lördagen i september.

Vi börjar klockan 10.00 och håller på tills vi är nöjda. Vid 14-tiden serveras korv med bröd och läsk/lättöl vid badplatsen.

Vi träffas även vid fisketävling och sommarfest med trubadur och grillning.

 

Nyhetsbrev nr 1. 12 Mars 2017

Extra föreningsstämma

Den 29 april kl 10.00 planerar vi en extra föreningsstämma för att informera och diskutera några viktiga frågor som är aktuella för vår förening. Separat kallelse kommer att sändas ut några veckor i förväg. Frågorna som är aktuella på mötet framgår nedan. Vi har inte allt

underlag ännu men räknar med att kunna publicera det snart.

 

Ny områdesplan

Styrelsen har träffat tjänstemän på kommunen för att få information om hur planarbetet pågår med den nya områdesplanen.

Bl.a. vill kommunen stänga Strandvägen och i stället framtvinga en ny väg ovanför de fastigheter som berörs. En del allmänningar i och runt området ändrar karaktär något. Aktuellt underlag kommer att presenteras på föreningsmötet.

 

Kommunalt avlopp

Hittills har kommunen presenterat ett synnerligen dyrt alternativ för att införa kommunalt avlopp i vårt område. Styrelsen kommer att ha ett möte med kommunstyrelsens ordförande för att försöka stoppa förslaget eller att åtminstone få till stånd en billigare lösning för oss fastighetsägare. En lägesrapport kommer på föreningsmötet.

 

Ny samfällighet?

I samband med kommunens nya planer för vårt område finns det fördelar med att föreningen kan ta ett större ansvar för förvaltning och styrning om vad som skall ske inom vårt område. Det kan ske genom att bilda en ny samfällighet för marken som idag ägs av Strandmark och som kringgärdar större delen av vårt medlemsområde inklusive stranden vid Mogden. Hur det kan ske återkommer vi om på föreningsmötet.

 

Bild på tänkt område här

6 Feb 2017

Föreningen får en ny hemsida

 

Många olika saker är i görningen, bl.a. att föreningen får en ny hemsida! Här kan ni följa allt som händer angående vatten, stadsplanering, vägar, fiber osv.

Häng med! Anmäl er till nyhetsbrevet för att få information direkt!

6 Feb 2017

Förslagslåda på nätet

 

Den som har förbättringsförslag åt föreningen kan nu lämna dom även via kontaktsidan. Var inte blyga!

Copyright @ All rights reserved