Start

VÄLKOMMEN!

 

Hökerum-Öndarps Samfällighetsförening tillvaratar gemensamma intressen för 78 fastigheter med såväl fast- som fritidsboende utmed sjön Mogdens västra strand. Vi är en del av samhället Hökerum som ligger i Ulricehamns kommun i Västra Götaland.

VÅRT OMRÅDE

Föreningen omfattar helt eller delvis

 

Öndarpsvägen

Bäckvägen

Bergvägen

Strandvägen

Sjöslättsvägen

GEMENSKAP

Årliga trivseldagar infaller den 2:a lördagen i maj samt den 2:a lördagen i september.

Vi börjar klockan 10.00 och håller på tills vi är nöjda. Vid 14-tiden serveras korv med bröd och läsk/lättöl vid badplatsen.

Vi träffas även vid fisketävling och sommarfest med trubadur och grillning.

Senaste Nyhetsbrevet, nr 8. 7 September 2017

Städdag på gång

Lördag den 9 september är det åter dags att tänka på hur det ser ut i vårt närområde. Vi hjälps åt att plocka bort skräp och klippa utstående grenar längs vägarna, rensa bort och elda upp sly så att vi kan behålla sjöutsikt så långt möjligt och där det är möjligt.

Sedan avslutar vi med att träffas vid grillen påbadplatsen för korv, dricka och samvaro.

Årsmöten den 30 september

Sedvanligt årsmöte är fastställt till den 30 september kl 10.00 i församlingshuset. Kallelse skickas som brukligt via post.

Vi går igenom vad som varit och vad vi vill göra nästa verksamhetsår.

Det är ju aktuellt med en ny detaljplan och vi redovisar vad som är aktuellt från kommunen vad gäller det och tankarna på kommunalt VA. I direkt anslutning till mötet träffas medlemmarna i den nystartade föreningen Mogdens Strand för att planera den föreningens aktiviteter. Medlemmar är de som erlagt den föreningens nuvarande årsavgift enligt det brev som skickats ut.

Markköpet

Ännu har vi inte fått besked om datum när vi kan få en lantmäteri-förrättning genomförd så att ägandeskapet kan fastställas.

Observera att det är först när vi erhållit lagfart på området, dvs efter

förrättningen, som vi kan börja bruka området såsom vi gemensamt tycker är lämpligt.

Fibernätverk

Om vi ska ”hänga på” utbyggnaden av fiber under hösten i Hökerum måste Ulricehamns Energi få besked om hur stort intresset är från vårt område. Om du inte redan har anmält intresse eller är osäker på om du anmält intresse till föreningen så sänder du ett mail om intresset till info@mogden.se. Det är ju ett visst antal som måste anslutas för att det ska byggas ut även hos oss. Anslutningsavgiften är 17 700 kr

med möjlighet till vissa rabatter. Mer information kan hämtas från hemsidan för Ulricehamns Energi.

Grannsamverkan

Det handlar om att hålla koll på om det verkar vara märkliga beteenden hos människor i området som vi inte känner igen. Vi hjälper varandra med att uppmärksamma om det händer något hos grannarna när dom inte är bortresta, osv. Grannsamverkan avskräcker mot inbrott och ger värdefull information till polisen om olyckan är framme.

Hemsidan

Här hittar du information om vad som är aktuellt för området, kartor, årsmötesprotokoll för flera år tillbaka, VA-utredningen som genomfördes 2011 mm.

 

 

** Ladda hem nyhetsbrev och protokoll från sidan "Dokument"

 

 

 
 

Hemsidan uppdaterades:

7 September 2017

Förslagslåda på nätet

 

Den som har förbättringsförslag åt föreningen kan nu lämna dom även via kontaktsidan. Var inte blyga!

Copyright @ All rights reserved